Làm thế nào để di chuyển cửa hàng của bạn

[DNS] Thêm bản ghi

Thiết lập

  1. Đăng nhập vào tài khoản mà bạn có với nhà cung cấp tên miền bên thứ ba của mình.
  2. Ti ̀ m thiê ́ t đă ̣ t DNS, vu ̀ ng qua ̉ n ly ́ miê ̀ n, câ ́ u hi ̀ nh DNS hoă ̣ c tương tư ̣.
  3. Trong khu vực cài đặt DNS của bạn, chỉnh sửa bản ghi CNAME của tên miền phụ để trỏ đến mydomain.com
  4. Bản ghi CNAME phải luôn trỏ đến tên miền, không bao giờ tới địa chỉ IP.
  5. Lưu Bản ghi CNAME bằng cách nhấp vào Lưu, Lưu Tệp Vùng, Thêm bản ghi hoặc tương tự.
  6. Có thể mất đến 48 giờ để tên miền phụ trỏ đến cửa hàng của bạn.
Cửa hàng ···> https://mydomain.com

Tôi cần di chuyển cửa hàng của mình đến https://mydfin.com

Add record Name Content
A mydomain.com 37.205.14.189
CNAME WWW mydomain.com

--- HOẶC ---

Di chuyển cửa hàng đến tên miền cấp ba ···> https://shop.mydomain.com

Tôi cần di chuyển cửa hàng của mình từ https://mydfin.com đến https://shop.mydfin.com

Add record Name Content
A shop 37.205.14.189
Cookie giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình.
  Chỉ cho phép cookie thiết yếu  

cs de en es fi fr id it ja ko ms nl pl pt ro ru sk sv vi uk zh

Tạo thương mại điện tử


skoleni.net, shopilo.tumblr.com, tạo cửa hàng trực tuyến, cửa hàng facebook, tạo một trang web để bán sản phẩm, bạn có thể mua sắm, tạo cửa hàng trực tuyến, trang web cửa hàng trực tuyến, thiết lập facebook shop, tạo facebook shop, thiết lập một cửa hàng trực tuyến, cửa hàng của bạn, bắt đầu một cửa hàng trực tuyến, tạo cửa hàng, tạo một trang web để bán sản phẩm, tạo một cửa hàng trực tuyến, bắt đầu mua sắm trực tuyến, thiết lập một cửa hàng trực tuyến, tạo trang web của riêng bạn để bán, Cửa hàng trực tuyến, có thể mua sắm, cửa hàng facebook, tạo cửa hàng trực tuyến của bạn, tạo cửa hàng trực tuyến của riêng bạn, Cửa hàng trực tuyến, bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử, xây dựng cửa hàng trực tuyến của riêng bạn, tạo Cửa hàng trực tuyến của bạn dưới 5 Minutese

shopilo.eu | comparite.com | hannde.com | hande.cz | skoleni.net